Vormgeving van Maatschappelijke Impact door Alfa- en Gammawetenschappen

Den Haag, Nederland

11 December 2019

Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 11 december 2019. Foto's van het congres kunnen hier gevonden worden.

In Den Haag zal tijdens aankomend congres door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa– en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren weer veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Met de formulering van het nieuwe SEP-protocol en de huidige maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, is het definiëren en stimuleren van de impact van Alfa– en Gammawetenschappen relevanter dan ooit.

Tijdens het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven ingaan op het thema Methoden en succesvoorbeelden voor het genereren van meer maatschappelijke impact voor wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.

Enkele kernvragen zijn:
* Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
* Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
* Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
* Strategische samenwerking; Hoe kunnen universiteiten meerjarige allianties aangaan met maatschappelijke partners?
* Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?
* Wat is de maatschappelijke meerwaarde van interdisciplinaire consortiavorming?

U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Programma Adviesraad:

Wiljan van den Akker Faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
Manon van der Heijden Hoogleraar Urban History, Directeur Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden
Stefan de Jong Grant Advisor Luris
Erwin Muller Decaan Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
Sarah de Rijcke Directeur Centre for Science and Technology Studies (CWTS)
Niels Schiller Hoogleraar Psycho-neurolinguistiek en Directeur van Centre for Linguistics, Universiteit Leiden
Jack Spaapen Senior Impact expert Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Lara Ummels Kennismakelaar Leiden Kennisstad
Janneke Wesseling Hoogleraar Taal en Cultuur, Universiteit Leiden
Paul Wouters Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

 

 

Terms & costs

Partners

Confirmed speakers

Paul Wouters - Dagvoorzitter

Paul Wouters - Dagvoorzitter

Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

read more
Bart Ahsmann

Bart Ahsmann

Directeur, CLICKNL - TKI van de topsector Creatieve Industrie

read more
Wiljan van den Akker

Wiljan van den Akker

Faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht

read more
Janny Bakker-Klein

Janny Bakker-Klein

Voorzitter Raad van Bestuur, Movisie

read more
Jonneke Bekkenkamp

Jonneke Bekkenkamp

Hoofd Humanities Lab AVS, Universiteit van Amsterdam

read more
Kirsten Bevelander

Kirsten Bevelander

Senior onderzoeker, Radboud Universiteit

read more
Mirjam de Bruijn

Mirjam de Bruijn

General Manager Voice for Thought en Hoogleraar Afrikanistiek, Universiteit Leiden

read more
Jeanet Bruil

Jeanet Bruil

Afdelingshoofd NWO, hoofd Nationale Wetenschaps-Agenda

read more
Jill Coster van Voorhout

Jill Coster van Voorhout

Senior Researcher, Universiteit van Amsterdam

read more
Pieter Duisenberg

Pieter Duisenberg

Voorzitter, Vereniging van Universiteiten (VSNU)

read more
Rutger Engels

Rutger Engels

Rector Magnificus, Erasmus Universiteit Rotterdam

read more
Annemieke Galema

Annemieke Galema

Director Northern Knowledge, Rijksuniversiteit Groningen

read more
Amber Gemmeke

Amber Gemmeke

Senior wetenschappelijk medewerker, IND

read more
Manon van der Heijden

Manon van der Heijden

Directeur van het Instituut van Geschiedenis, Universiteit Leiden

read more
Bas Hendrikx

Bas Hendrikx

Project developer and economic geographer, Radboud Universiteit

read more
Peter van Hoesel

Peter van Hoesel

Emeritus Hoogleraar toegepast beleidsonderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam

read more
Janet den Hollander

Janet den Hollander

Marketeer Healthy Brain Study, Radboud Universiteit

read more
Stefan de Jong

Stefan de Jong

Grant Advisor Luris, Universiteit Leiden

read more
Loes Keijsers

Loes Keijsers

Universitair hoofddocent, Universiteit van Tilburg

read more
Arjo Klamer

Arjo Klamer

Professor van de Economics of Art and Culture, Erasmus Universiteit Rotterdam

read more
Frederic van Kleef

Frederic van Kleef

Managing Director Aletta Jacobs School of Public Health, Rijksuniversiteit Groningen

read more
Lily Knibbeler

Lily Knibbeler

Algemeen directeur, Koninklijke Bibliotheek

read more
Henri Lenferink

Henri Lenferink

Burgemeester Gemeente Leiden en voorzitter Netwerk Kennissteden

read more
Gerty Lensvelt-Mulders

Gerty Lensvelt-Mulders

Directeur, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

read more
Anna Lichtwarck-Aschoff

Anna Lichtwarck-Aschoff

Universitair docent en project-leider innovatieve eHealth tool 'iamYu', Radboud Universiteit

read more
Frank Miedema

Frank Miedema

Voorzitter, Open Science Programme en vice-rector Onderzoek, Universiteit Utrecht

read more
Wilfred Mijnhardt

Wilfred Mijnhardt

Policy Director, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

read more
Loes Mulder

Loes Mulder

Secretaris-generaal, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

read more
Anton Nijssen

Anton Nijssen

Valorisatieadviseur en Oprichter Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde

read more
Laetitia Ouillet

Laetitia Ouillet

Director of the Strategic Area Energy, Technische Universiteit Eindhoven

read more
Hinke Piersma

Hinke Piersma

Senior Onderzoeker, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

read more
Eveline van Rijswijk

Eveline van Rijswijk

Oud-hoofdredacteur Universiteit van Nederland, programma- en theatermaker, presentator

read more
Niels Schiller

Niels Schiller

Directeur van het Centre for Linguistics, Universiteit Leiden

read more
Marieke Schoots

Marieke Schoots

Programma-manager Impact-programma, Universiteit van Tilburg

read more
Jarig van Sinderen

Jarig van Sinderen

Hoogleraar Economische Politiek, Erasmus Universiteit Rotterdam

read more
Ineke Sluiter

Ineke Sluiter

President elect KNAW en Hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden

read more
Jack Spaapen

Jack Spaapen

Senior Impact Expert, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

read more
Anthony Stigter

Anthony Stigter

Secretaris algemeen economisch beleid en gezondheidszorg, VNO-NCW & MKB Nederland

read more
Carel Stolker

Carel Stolker

Rector Magnificus, Universiteit Leiden

read more
Chris Stolwijk

Chris Stolwijk

Algemeen Directeur RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis & Voorzitter, Algemeen bestuur van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis

read more
Lucia Talamini

Lucia Talamini

Principal Scientist Memory and Sleep Group, Universiteit van Amsterdam

read more
Benno Tempel

Benno Tempel

Directeur, Kunstmusem Den Haag

read more
Lara Ummels

Lara Ummels

Kennismakelaar, Leiden Kennisstad

read more
Arthur Vankan

Arthur Vankan

Business developer Utrecht Data School, Universiteit Utrecht

read more
Kees van Veen

Kees van Veen

Academic Director Sustainable Society & Associate Professor, Rijksuniversiteit Groningen

read more
Marie Claire Van de Velde

Marie Claire Van de Velde

Beleidsadviseur van de vicerector, Universiteit Gent

read more
Robert Verhoogt

Robert Verhoogt

Senior beleidsmedewerker, Directie Erfgoed en Kunsten, Ministerie van OCW

read more
Ton Wilthagen

Ton Wilthagen

Hoogleraar Tilburg Law School, Universiteit van Tilburg

read more
Milka Yemane

Milka Yemane

Oprichtster, Stichting Lemat

read more

Locations

Universiteit Leiden, Campus Wijnhaven

Turfmarkt 99, 2511 DC Den Haag

Traveling to the conference location

  • De locatie is Universiteit Leiden, Campus Wijnhaven aan Turfmarkt 99 Den Haag;
  • De locatie bevindt zich op minder dan 5 minuten loopafstand vanaf Den Haag Centraal en op 17 minuten loopafstand vanaf Den Haag Hollands Spoor;
  • Indien u voornemens bent om met de auto naar Den Haag te komen hebben wij voor u een oplossing gezocht om tóch op loopafstand van onze congreslocatie in een afgesloten garage te kunnen parkeren. Hier kunt u reserveren en een optie kiezen om voor de tijdsduur van de gehele dag of een dagdeel in deze garage te parkeren. Reserveren kunt u op de website van Parkeren in Museumkwartier Den Haag via deze link.