Innovatie voor Datagedreven Beleidsonderzoek

Den Haag, Nederland

4, 11 en 18 november 2021

Een interactieve leergang over nieuwe methoden en data-technieken voor het inhoudelijk onderbouwen van beleid. Zowel virtuele als fysieke deelname mogelijk!

Doelgroepen:

 • Beleidsonderzoekers
 • Beleidsevaluatoren
 • Toezichthouders
 • Griffiers
 • Programmamanagers
 • Datamanagers
 • Lokale Rekenkamers

 

Quotes van deelnemers van de vorige editie:

"Heldere introductie van de uitgangspunten van beleidsonderzoek"

"Een fijne cursus, voor mij direct toepasbaar in de praktijk"

"Inspirerend, beleidsonderzoek wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht en mooi geïllustreerd met voorbeelden"

 

Achtergrond:
Er bestaat een groeiende behoefte bij overheidsorganisaties om de evaluatie van beleid meer te integreren met de beleidsontwikkeling. Dit komt ten dele doordat, zoals operaties als ‘Inzicht in Kwaliteit’ benadrukken, het is gebleken dat het vroeg toepassen van beleidsevaluatie in het stadium van de beleidscyclus van grote meerwaarde kan zijn om de effectiviteit van nieuw beleid niet alleen beter vast te stellen maar zelfs te stimuleren. Daarnaast worden er met de voortdurende ontwikkelingen van technologische middelen steeds meer mogelijkheden gegenereerd voor het onderzoeken en onderbouwen van beleid.  Innovatief gebruik van data speelt hierbij een belangrijke rol. Door de toepassing van nieuwe technieken bestaan er zelfs mogelijkheden om ook real-time vast te stellen wat de effecten van nieuwe beleidsinitiatieven zijn.

In deze editie van de leergang geeft ScienceWorks aandacht aan het proces en de nieuwste methoden om door datagedreven, innovatieve evaluatie zowel meer kwaliteit als effectiviteit aan beleid te verbinden. Tevens zal ingegaan worden op de consequenties die kunnen optreden voor beleidsonderzoekers als zij zich met diverse vormen van evaluatie gaan bezig houden. Al met al geeft het een compleet beeld van nieuwe mogelijkheden voor beleidsonderzoek, met medewerking van vooraanstaande experts werkzaam binnen  universiteiten en nationale en lokale overheden.

Er zal aandacht worden besteed aan thema’s zoals:

 • Nieuwste trends in het onderbouwen van beleid
 • Welke technieken en methoden komen kijken bij ex ante evaluatie?
 • Het structureel organiseren van data voor betere informatievoorzieningen
 • Gebruik van Big Data voor beleidsonderzoek
 • Mogelijkheden voor betere samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers.
 • Verschillende manieren om te monitoren op het huidig beleid.
 • Real-time data: Op welke manieren kan real-time data bijdragen aan het volgen en meten van het huidige beleidsproces?
 • Consequenties van evaluerende taken voor de positie van de beleidsonderzoeker.

Toepasbaarheid van de leerstof:
Net als in eerdere edities zullen deelnemers gevraagd worden een Case Study in te richten en te presenteren in kleine groepjes. De Case Study zal vragen aan de deelnemers om zelf een evaluatieproces te verbinden aan een nieuw beleidsproces, waar gebruik moet worden gebruikt van nieuwe technologie en methodiek.

Bij registratie wordt gevraagd om de specifieke ervaringen en leerdoelen van de deelnemers, om de materie zo waardevol en toegepast mogelijk voor elke individuele deelnemer te maken.

Na afloop van de leergang wordt er een terugkomdag georganiseerd, waar wij samen met enkele vakdocenten bij de deelnemers bespreken welke inzichten nog nodig blijken om de lessen toe te passen binnen hun organisatie.

Algemene informatie Aanmelden

Partners

Bevestigde docenten

Judith Buuron

Judith Buuron

Afdelingshoofd Beleidsinformatie en Onderzoek, Gemeente Eindhoven

lees meer
Peter van der Knaap

Peter van der Knaap

Directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie Ministerie van Buitenlandse Zaken en Voorzitter Vide

lees meer
Barend van der Meulen

Barend van der Meulen

Hoogleraar Institutional Aspects of (Higher) Education Policy, Universiteit Twente en Directeur CHEPS

lees meer
Theo Roelandt

Theo Roelandt

Chief Analyst, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

lees meer
Maarten van Veen

Maarten van Veen

Innovatieadviseur Gemeente Eindhoven en Directeur Urban Data Center

lees meer
Henry van der Wiel

Henry van der Wiel

Economic Advisor, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

lees meer

Locaties

Den Haag