Ontwerpen van Maatschappelijke Impact binnen de Alfa- en Gammawetenschappen

Rotterdam, Nederland

26 november 2020

Op dit hybride congres (fysiek en virtueel) zal door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa- en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Er zijn al stappen gezet om de maatschappelijke impact van deze disciplines beter in beeld te krijgen. Zowel het QRIH en de Wetenschapsagenda hebben daar een bijdrage aan geleverd, terwijl op dit moment het proces “erkennen en waarderen” een innovatieve invulling geeft aan de interne waarderering van Impact. De nieuwe Impactstrategie van de Erasmus Universiteit zal daarnaast nieuwe uitgangspunten genereren voor het meten, ontwikkelen en demonstreren van maatschappelijke impact, die bruikbaar zijn voor de wetenschap maar ook voor haar maatschappelijke partners.


Daarnaast zullen er nieuwe modellen voor het meten van impact tijdens het congres besproken worden door experts vanuit zowel de wetenschap als de maatschappij. Er zal worden ingegaan op het centrale thema Nieuwe modellen en resultaten in samenwerking met maatschappelijke partners. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.


Enkele kernvragen omschrijven we als volgt:

- Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
- Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
- Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
- Hoe kunnen universiteiten strategische samenwerking vergroten door meerjarige allianties aan te gaan met maatschappelijke partners?
- Wat is co-design en hoe breng je het in praktijk?
- Hoe maken we interdisciplinaire consortiavorming succesvol voor de wetenschap en haar partners?


Programma Adviesraad:
Rutger Engels, Rector Magnificus, Erasmus Universiteit Rotterdam
Wilfred Mijnhardt, Policy Director, Rotterdam School of Management (RSM)
Bianca Langhout, Project Manager 'Societal Impact', Erasmus Universiteit Rotterdam
Arwin van Buuren, Impact Coördinator & Hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Algemene informatie Aanmelden

Partners

Bevestigde sprekers

Arwin van Buuren

Arwin van Buuren

Dagvoorzitter

lees meer
Lilian van den Aarsen

Lilian van den Aarsen

Directeur Kennis, Innovatie & Strategie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

lees meer
Marieke Adriaanse

Marieke Adriaanse

Hoofd Erkenning & Waardering, Universiteit Utrecht

lees meer
Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende

Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam & oud Minister-President van Nederland

lees meer
Linda van Beek

Linda van Beek

Directeur Global Compact & Adivseur VNO-NCW

lees meer
Victor Bekkers

Victor Bekkers

Decaan, Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities

lees meer
Paul Boselie

Paul Boselie

Hoofd Erkenning & Waardering, Universiteit Utrecht

lees meer
David Budtz Pedersen

David Budtz Pedersen

Director Humanomics Research Centre, Aalborg University

lees meer

Locaties

Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein