Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing

Geachte deelnemer,

Hierbij heet ik u van harte welkom op het congres ‘Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing’. Op dit congres zal de wetenschap met de praktijk in gesprek treden over technologische ontwikkelingen en best practices (What Works) binnen de Criminaliteitsbeheersing.

Criminaliteitsbeheersing vergt een constante inspanning en innovatie. Dit is noodzakelijk vanwege de allernieuwste verschijningsvormen waarmee bedreigingen zich manifesteren. Het is aan het publieke bestel om vast te stellen welke instrumenten we gebruiken om de criminaliteit voor te blijven; in sommige gevallen zelfs te voorkomen. De publiek-private samenwerking is voor dit streven van cruciaal belang: technologische innovaties vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven kunnen de kennis aanreiken over wat wel en wat niet goed werkt. In de nauwe verbinding tussen praktijk en wetenschap kan de criminaliteitsbeheersing verder versterkt worden.

Dit congres zal ons inzicht verdiepen in de vraag hoe het justitiële systeem nog beter om kan gaan met de hedendaagse veiligheidsuitdagingen en welke kennis daarvoor beschikbaar is maar nog niet voldoende benut wordt. Daarbij zullen wij met elkaar in discussie gaan over de randvoorwaarden die effectiever beleid inzake criminaliteitsbeheersing mogelijk maken. Maar het zal ook gaan over de wetenschappelijke onderbouwing en de politieke haalbaarheid van deze randvoorwaarden. Het congres zal afsluiten met een aantal concrete aanbevelingen richting de politiek.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie en zo een bijdrage te leveren aan dit debat die de toekomst voor criminaliteitsbeheersing hoopt te verbeteren. Ik wens u een succesvolle dag toe met duurzame uitkomsten.

Edwin Bakker

Dagvoorzitter

Hoogleraar Terrorisme Studies, Universiteit Leiden & Hoofd Kennis en Onderzoek, Politie Academie

Read more

Den Haag, Nederland

25 September 2019

Misdaadbestrijding kan effectiever als we alle beschikbare middelen zouden inzetten. Toch mogen deze middelen nu nog maar beperkt ingezet worden. Digitale ontwikkelingen, innovaties in de biomedische en gedragswetenschappelijke sfeer bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden om op te treden tegen criminelen, zowel preventief als opsporingstechnisch. Politieke en ethische afwegingen bieden een steeds veranderd kader waarbinnen we moeten besluiten welk van de beschikbare technieken we wel of niet inzetten voor onze eigen veiligheid. Hierbij speelt op de achtergrond de nieuwe opzet van het Wetboek van Strafrecht een rol, dat meer recht wil doen aan de technische ontwikkelingen van deze tijd.

Niet alleen de inzet van wetenschappelijke kennis voor technologische innovatie staat centraal; ook de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid speelt hier een centrale rol. Nu de ambities om de monitoring van de effectiviteit van de politie recent op een hoger plan zijn gesteld zal aan de orde gesteld worden hoe dit met onderzoek op een verantwoorde wijze inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat dus niet alleen om evidence based policy maar ook om evidence based policing en wat daar precies bij komt kijken.

Een ander vernieuwend aspect binnen de opsporing is de inzet van private partijen. Met name als het gaat om het gebruik van Big Data is het onontkoombaar dat de overheid de samenwerking met datatech bedrijven zal moeten organiseren om effectief te kunnen blijven binnen de cybercrime. Maar ook misstanden rondom de manipulatie van burgers en datagebruikers behoren tot het domein waarin de positionering van opsporing binnen de datatech opnieuw bekeken worden. Ten slotte zal aandacht besteed worden aan de sterk groeiende groep van private actoren binnen de opsporing; burgers die de opsporing steeds vaker helpen en vaak effectiever zijn in hun optreden. Het internationale opsporingsbedrijf Bellingcat is daar het ultieme voorbeeld van en haar komst dit jaar naar Den Haag is een bewijs van haar internationale impact.

Als stad van vrede, recht, veiligheid en vestigingsplaats van ministeries en onderzoeksinstituten vormt Den Haag een logische plek voor een congres over de onderlinge samenhang tussen wetenschap, innovatie en misdaadbestrijding. De afstemming van beleidsmatige ambities op technologische innovaties zullen besproken worden. Afgesloten wordt met een adviserend beleidspanel over de mogelijkheden en randvoorwaarden om de nieuwste innovaties ook daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen binnen de praktijk.

U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Programma adviesraad

Annelies Daalder    Waarnemend Directeur WODC
Erwin Muller    Dean of the Faculty of Governance and Global Affairs Universiteit Leiden
Wim van Amerongen Landelijk Programmadirecteur Toekomstbestendige Opsporing en Vervolging,    Nationale Politie
Saskia Noordewier  Head Innovation Liaisons, The Hague Security Delta
Michiel Zwinkels Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie Den Haag
Erik Ploegmakers Managing Director, Fox IT
Hugo Wittekoek      Sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Centrum Den Haag, Nationale Politie 
Edwin Bakker Hoogleraar Terrorisme Studies Universiteit Leiden & Hoofd Kennis en Onderzoek, Politie Academie

 

Terms & costs

Partners

Confirmed speakers

Edwin Bakker

Edwin Bakker

Hoogleraar Terrorisme Studies, Universiteit Leiden & Hoofd Kennis & Onderzoek, Politie Academie

read more
Wim van Amerongen

Wim van Amerongen

Landelijke Programmadirecteur Toekomstbestendige Opsporing en Vervolging, Nationale Politie

read more
Charles Berger

Charles Berger

Professor Criminalistiek, Universiteit Leiden & Principial Scientist, NFI

read more
André Bosman

André Bosman

Tweede Kamerlid VVD

read more
Annelies Daalder

Annelies Daalder

Waarnemend Directeur WODC & Hoofd Extern Wetenschappelijke Betrekkeningen, Ministerie van Justitie en Veiligheid

read more
Chris van Dam

Chris van Dam

Tweede Kamerlid CDA

read more
Rianne Donders-de Leest

Rianne Donders-de Leest

Burgemeester Roermond

read more
Michel van Eeten

Michel van Eeten

Professor Governance of Cybersecurity, TU Delft & Lid Cyber Security Raad

read more

Locations

09:00 tot 17:00
Sociëteit de Witte

Plein 24, Den Haag

Traveling to the conference location

  • De locatie is Sociëteit de Witte, Plein 24 te Den Haag;
  • De locatie bevindt zich op minder dan 5 minuten loopafstand vanaf Den Haag Centraal en op 17 minuten loopafstand vanaf Den Haag Hollands Spoor;
  • Indien u voornemens bent om met de auto naar Den Haag te komen hebben wij voor u een oplossing gezocht om tóch op loopafstand van onze congreslocatie in een afgesloten garage te kunnen parkeren. Hier kunt u reserveren en een optie kiezen om voor de tijdsduur van de gehele dag of een dagdeel in deze garage te parkeren. Reserveren kunt u op de website van Parkeren in Museumkwartier Den Haag via deze link.