Transparante Algoritmes voor Beter Beleid

Den Haag, Nederland

28 November 2019

De status van Algoritmes neemt momenteel mythische vormen aan. Zoals bij veel mythes leidt dit tot verwachtingen en onrust die niet altijd even goed gefundeerd zijn. Het systematische gebruik van data kan inderdaad maatschappelijke misstanden effectiever traceren en helpen bestrijden. Het kan echter zelf juist ook misstanden veroorzaken. Mede daarom worden door overheden en bedrijven lang niet alle mogelijkheden hiertoe ook daadwerkelijk gebruikt. Het is nu vooral zaak om transparant te maken wat er precies gebeurt, wat er kán, en wat er mág met algoritmes. Kan het beleid in de toekomst daadwerkelijk voldoende “grip op data” krijgen om dit te realiseren?

Beleidsinitiatieven, als de ‘Agenda Digitale Overheid’ van het Ministerie van BZK en ‘Nederlandse AI-coalitie’ van het Ministerie van EZK zijn genomen, gestimuleerd door media en politiek die de onrust over dit onderwerp verwoorden. Verscheidende moties van Kamerleden als Middendorp, Verhoeven en Van der Molen over het maken van richtlijnen voor het gebruik door overheden van algoritmes met mogelijk ingrijpende consequenties voor burgerrechten zouden deze angsten moeten wegnemen. Hoe kunnen we de randvoorwaarden voor het gebruik van algoritmes vaststellen en zo grondig controleren dat we angst voor misstanden voldoende wegnemen om de technologische kansen te kunnen benutten?

Het bedrijfsleven loopt voor met het gebruik van algoritmes en big data. Vormen van publiek-private samenwerking lijken daarom perspectieven te bieden maar laten op zich wachten. De AI-coalitie heeft onder andere een agenda opgesteld met acties gericht op human capital, research en innovatie, data delen, maatschappelijke acceptatie en inclusie en startups en scale-ups. Het bedrijfsleven kan via deze samenwerking ook meewerken aan de regelgeving aangaande privacy en transparantie. De vraag is of hiermee extra toezichthoudende instanties zoals de instelling van een Privacy Commissionair kan worden voorkomen.

Internationaal toonaangevende partijen leveren een belangrijke bijdrage aan dit debat. Inmiddels is bekend geworden dat het grootste netwerk van AI-onderzoekers ter wereld, CLAIRE, haar hoofdkantoor vrijwel zeker in Nederland zal gaan vestigen. Daarnaast wordt de toon van het debat gezet door nieuwe onderzoeksinstituten als het Amerikaanse AI Now Institute en actiegroepen als ALLAI die een rol spelen om problemen vast te stellen en oplossingen aan te dragen.

Graag nodigen we u uit om op het congres met ons in discussie te gaan over maatregelen die voor langere termijn perspectieven bieden voor burger, bedrijf en de overheid.

Programma Adviesraad

Erwin Folmer       Senior adviseur Kadaster; Universiteit Twente, Platform Linked Data Nederland
Lynda Hardman    Directeur van Amsterdam Data Science & Professor of Multimedia Discourse Interaction, Universiteit Utrecht
Holger Hoos Professor Machine Learning, Universiteit Leiden & Mede- oprichter van CLAIRE
Jaap van den Herik  Professor of Computer Science and Law, Universiteit Leiden & Director van het Leiden Centre of Data Science
Jeroen van den Hoven Professor Ethiek en Technologie, TU Delft

 

Terms & costs

Partners

Confirmed speakers

Jeroen van den Hoven

Jeroen van den Hoven

Professor Ethiek en Technologie, TU Delft

read more
Tanaquil Arduin

Tanaquil Arduin

Chief Data Officer, Gemeente Den Haag

read more
Sunil Choenni

Sunil Choenni

Hoofd Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse, WODC

read more
Marco van Etten

Marco van Etten

Chief Technology Officer, Buddy Payment

read more
Martijn Gijsen

Martijn Gijsen

Verbonden aan Leiden Centre of Data Science & Verbonden aan eLaw, Universiteit Leiden

read more
Jaron Haas

Jaron Haas

Coördinered beleidsmedewerker, Ministerie van BZK

read more
Evert Haasdijk

Evert Haasdijk

Senior Manager, Deloitte

read more
Hinda Haned

Hinda Haned

Professor of Data Science, Universiteit van Amsterdam & Principial Scientist, Ahold Delhaize

read more

Locations

Sociëteit de Witte, Plein 24, Den Haag

Traveling to the conference location

  • De locatie is Sociëteit de Witte, Plein 24 te Den Haag;
  • De locatie bevindt zich op minder dan 5 minuten loopafstand vanaf Den Haag Centraal en op 17 minuten loopafstand vanaf Den Haag Hollands Spoor;
  • Indien u voornemens bent om met de auto naar Den Haag te komen hebben wij voor u een oplossing gezocht om tóch op loopafstand van onze congreslocatie in een afgesloten garage te kunnen parkeren. Hier kunt u reserveren en een optie kiezen om voor de tijdsduur van de gehele dag of een dagdeel in deze garage te parkeren. Reserveren kunt u op de website van Parkeren in Museumkwartier Den Haag via deze link.