Innovatieve Evaluatie voor Effectiever Beleid

Den Haag, Nederland

8,15 & 22 november 2019

Er bestaat een groeiende behoefte bij de overheid om de evaluatie van beleid meer te integreren met de beleidsontwikkeling. Evaluatie heeft nu nog vooral het imago van verantwoording en afrekening. Door beleidsevaluatie eerder toe te passen in het stadium van de beleidscyclus kan het van meerwaarde zijn om de effectiviteit van nieuw beleid niet alleen beter vast te stellen maar zelfs te stimuleren. Hierdoor kan de onderzoeker op een positievere wijze betrokken worden bij de inrichting van het nieuwe beleid als het gaat om niet alleen het vaststellen van de gewenste (tussentijdse) resultaten maar ook op het stimuleren van een positieve uitkomst ervan.

Een vorm van ex-ante evaluatie doormiddel van het vooraf vaststellen van evaluatiemomenten zal het inzicht in de effectiviteit van nieuwe beleidsinitiatieven versterken. De rol en betrokkenheid van onderzoekers in de beleidscyclus wordt op deze manier versterkt. Door de toepassing van nieuwe technieken bestaan er zelfs mogelijkheden om ook real-time vast te stellen wat de effecten van nieuwe beleidsinitiatieven zijn.

Met deze leergang wil ScienceWorks aandacht geven aan het proces en de nieuwste methoden om door innovatieve evaluatie zowel meer kwaliteit als effectiviteit aan beleid te verbinden.

Er zal aandacht worden besteed aan de volgende thema’s:
• Wat is ex ante evaluatie en wat zijn de mogelijkheden;
• Welke technieken en methoden komen kijken bij ex ante evaluatie;
• Mogelijkheden voor betere samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers;
• Verschillende manieren om te monitoren op het huidig beleid;
Real-time data: Op welke manieren kan real-time data bijdragen aan het volgen en meten van het huidige beleidsproces.

Net als in eerdere edities zal deze Leergang gebruik maken van de best beschikbare expertise die momenteel in Nederland voorhanden is. Deelnemers zal gevraagd worden een Case Study in te richten en te presenteren in kleine groepjes. Elke docent zal ingaan op de Case Study en vragen daarover beantwoorden. De Case Study zal vragen aan de deelnemers om zelf een evaluatieproces te verbinden aan een nieuw beleidsproces, waar zowel ex ante, ex durante als ex post elementen in zijn opgenomen.

Doelgroepen:
- Beleidsonderzoekers
- Beleidsevaluatoren
- Toezichthouders
- Lokale Rekenkamers
- Beleidsonderzoeksbureaus

Wij kijken uit naar uw deelname!

Terms & costs

Partners

Confirmed trainers

Peter van der Knaap

Peter van der Knaap

Directeur-bestuurder, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) & Voorzitter, Vide

read more
Frans Leeuw

Frans Leeuw

Professor Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Universiteit van Maastricht

read more
Tineke Abma

Tineke Abma

Professor Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC & Directeur-bestuurder, Kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing

read more
Maurice Fransen

Maurice Fransen

Director Analytics & Cognitive Public Sector, Deloitte

read more
Rolf Willemse

Rolf Willemse

Bureauhoofd, Rekenkamer Rotterdam & Plaatsvervangend Directeur, Rekenkamer Krimpen aan den IJssel en Rekenkamer Capelle aan den IJssel.

read more
Margriet Veeger

Margriet Veeger

Raadsgriffier, gemeente Lisse & Oud-Raadsgriffier, gemeente Bergen (N-H) en Stadsdeel Amsterdam-Noord

read more

Locations

Hague Humity Hub

09.30-16.50
Hague Humanity Hub

Fluwelenburgwal 58