Vormgeving van Maatschappelijke Impact door Alfa- en Gammawetenschappen

Den Haag, Nederland

11 December 2019

Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 11 december 2019. Foto's van het congres kunnen hier gevonden worden.

In Den Haag zal tijdens aankomend congres door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa– en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren weer veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Met de formulering van het nieuwe SEP-protocol en de huidige maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, is het definiëren en stimuleren van de impact van Alfa– en Gammawetenschappen relevanter dan ooit.

Tijdens het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven ingaan op het thema Methoden en succesvoorbeelden voor het genereren van meer maatschappelijke impact voor wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.

Enkele kernvragen zijn:
* Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
* Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
* Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
* Strategische samenwerking; Hoe kunnen universiteiten meerjarige allianties aangaan met maatschappelijke partners?
* Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?
* Wat is de maatschappelijke meerwaarde van interdisciplinaire consortiavorming?

U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Programma Adviesraad:

Wiljan van den Akker Faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
Manon van der Heijden Hoogleraar Urban History, Directeur Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden
Stefan de Jong Grant Advisor Luris
Erwin Muller Decaan Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
Sarah de Rijcke Directeur Centre for Science and Technology Studies (CWTS)
Niels Schiller Hoogleraar Psycho-neurolinguistiek en Directeur van Centre for Linguistics, Universiteit Leiden
Jack Spaapen Senior Impact expert Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Lara Ummels Kennismakelaar Leiden Kennisstad
Janneke Wesseling Hoogleraar Taal en Cultuur, Universiteit Leiden
Paul Wouters Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

 

 

Terms & costs

Partners

Confirmed speakers

Paul Wouters - Dagvoorzitter

Paul Wouters - Dagvoorzitter

Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

read more
Bart Ahsmann

Bart Ahsmann

Directeur, CLICKNL - TKI van de topsector Creatieve Industrie

read more
Wiljan van den Akker

Wiljan van den Akker

Faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht

read more
Janny Bakker-Klein

Janny Bakker-Klein

Voorzitter Raad van Bestuur, Movisie

read more
Jonneke Bekkenkamp

Jonneke Bekkenkamp

Hoofd Humanities Lab AVS, Universiteit van Amsterdam

read more
Kirsten Bevelander

Kirsten Bevelander

Senior onderzoeker, Radboud Universiteit

read more
Mirjam de Bruijn

Mirjam de Bruijn

General Manager Voice for Thought en Hoogleraar Afrikanistiek, Universiteit Leiden

read more
Jeanet Bruil

Jeanet Bruil

Afdelingshoofd NWO, hoofd Nationale Wetenschaps-Agenda

read more

Locations

Universiteit Leiden, Campus Wijnhaven

Turfmarkt 99, 2511 DC Den Haag

Traveling to the conference location

  • De locatie is Universiteit Leiden, Campus Wijnhaven aan Turfmarkt 99 Den Haag;
  • De locatie bevindt zich op minder dan 5 minuten loopafstand vanaf Den Haag Centraal en op 17 minuten loopafstand vanaf Den Haag Hollands Spoor;
  • Indien u voornemens bent om met de auto naar Den Haag te komen hebben wij voor u een oplossing gezocht om tóch op loopafstand van onze congreslocatie in een afgesloten garage te kunnen parkeren. Hier kunt u reserveren en een optie kiezen om voor de tijdsduur van de gehele dag of een dagdeel in deze garage te parkeren. Reserveren kunt u op de website van Parkeren in Museumkwartier Den Haag via deze link.