Impact van Ondernemende Hogescholen binnen Regionale Ecosystemen

Virtueel congres,

25 juni 2020

Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 25 juni 2020. We zien u graag op een van onze volgende evenementen!

Met betrekking tot de maatregelen rondom de Corona crisis is er besloten om dit congres virtueel aan te bieden op 25 juni 2020. Het programma is ingekort en de entreeprijzen zijn gereduceerd. Wij kijken er naar uit om u virtueel te mogen verwelkomen.– het ScienceWorks team.

In de Verkenning Praktijkgericht Onderzoek op Hogescholen van het Ministerie van OCW, regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen wordt gesteld dat hogescholen die middenin de samenleving staan van cruciale betekenis zijn voor de verbinding van het onderwijs, het onderzoek en de beroepspraktijk met maatschappelijke vraagstukken. Het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen vormt dan ook een belangrijke schakel tussen het bedrijfsleven, lokale overheden, publieke organisaties en andere kennis– en onderwijsinstellingen en heeft daarmee een sleutelpositie in het kennisecosysteem. Hogescholen zijn gespecialiseerd in het realiseren van impact van kennis naar de regio en het mkb en zijn daarom een kernpartner voor andere kennisinstellingen (OCW, Vereniging Hogescholen & Regieorgaan SIA, 2019).

Ook de nationale politiek herkent het belang van deze uitdaging. In de wetenschapsbrief van 2019 concludeerde de minister van OCW dat het praktijkgerichte onderzoek inmiddels een onmisbaar onderdeel is van ons kennisecosysteem. In de groeistrategie voor Nederland van EZK, ook wel “groeibrief”, stelt minister Wiebes dat publiek-private samenwerking en het opleiden, aantrekken, vasthouden en optimaal benutten van het juiste talent van belang zijn om bestaande clusters te versterken en nieuwe ecosystemen te laten ontstaan.

De impact en omvang van praktijkgericht onderzoek kan nog verder toenemen als regionale actoren actief betrokken worden bij de programmering van meerjarig onderzoek. Hogescholen houden bij de onderzoeksprofilering daarom vaak al rekening met vraagstukken die spelen in de regio. Hoe dit alles op landelijk niveau met elkaar kan worden afgestemd via onder andere lectorenplatforms en Centres of Expertise is een uitdaging en een kans om maximale (regionale) impact te bereiken. Een ondernemende opstelling van Hogescholen is daartoe vaak doorslaggevend.

De vijfde editie van het “Impactcongres voor Hogescholen” zal zich daarom richten op de vraag hoe ondernemende hogescholen – samen met haar partners bij de overheid, universiteiten en bedrijfsleven – hun maatschappelijke impact kunnen vergroten binnen de regio en binnen clusters. Hierbij zullen we ruim de aandacht geven aan de visie en belangen van de partners zelf. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen hierover. Er zal voldoende ruimte zijn om uw eigen inzichten te delen over dit belangrijke onderwerp.

 

Algemene informatie

Partners

Bevestigde sprekers

Dirk Bekke

Dirk Bekke

Lector Mechatronica en Directeur TValley

lees meer
Joost Degenaar

Joost Degenaar

Adviseur bij Platform Talent voor Technologie

lees meer
Theo Föllings

Theo Föllings

Manager Business Development bij Oost NL

lees meer
Bart Huydts

Bart Huydts

Programmamanager Gelders startup supportprogramma Orion

lees meer
Alexander Jansen

Alexander Jansen

Managing Director Centre of Expertise HTSM Oost

lees meer
Jan Jukema

Jan Jukema

Lector Verpleegkunde bij Saxion en Manager Fieldlab GROZzerdam

lees meer
Jan Jurriëns

Jan Jurriëns

Bestuurslid Vereniging van Lectoren

lees meer
Sander Karnebeek

Sander Karnebeek

Teamleider Economie bij Provincie Overijssel

lees meer
Luuk Klomp

Luuk Klomp

Plaatsvervangend directeur Innovatie en Kennis, Ministerie EZK

lees meer
Jelle Kok

Jelle Kok

Programmamanager Ondernemerschap, Regieorgaan SIA

lees meer
Ron König

Ron König

Burgemeester van Deventer

lees meer
Maurice Limmen

Maurice Limmen

Voorzitter Vereniging Hogescholen

lees meer
Nico van Meeteren

Nico van Meeteren

Executive Director and Secretary of Topsector LSH, Health Holland

lees meer
Geleyn Meijer

Geleyn Meijer

Rector van de Hogeschool van Amsterdam

lees meer
Anka Mulder

Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Saxion

lees meer
Regina Nieuwmeijer

Regina Nieuwmeijer

Lid Bestuur Twente Board

lees meer
Job Nijs

Job Nijs

Directeur Braventure

lees meer
Jan Paternotte

Jan Paternotte

Tweede Kamerlid D66

lees meer
Esther Punte

Esther Punte

Beleidsadviseur internationalisering Vereniging Hogescholen

lees meer
André Roos

André Roos

Directeur Saxion Centrum voor Ondernemerschap

lees meer
Richard Slotman

Richard Slotman

Directeur Regieorgaan SIA

lees meer
Wim Spit

Wim Spit

Directeur RIWO

lees meer
Hans Vossensteyn

Hans Vossensteyn

Directeur Saxion Research & Graduate School

lees meer
Lisa Westerveld

Lisa Westerveld

Tweede Kamerlid GroenLinks

lees meer
Frank Zwetsloot

Frank Zwetsloot

Directeur ScienceWorks

lees meer