Connecting science and society

ScienceWorks is een onderzoeks- en adviesbureau over de interactie tussen wetenschap en maatschappij. Onze doelstelling is het begrijpen - en waar mogelijk vergroten - van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Dit vereist inzage in complexe samenwerkingsvormen en het verbinden van tegengestelde belangen. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen. Om dit aan te tonen houden we ons ook bezig met het kwantitatief en kwalitatief meten van deze maatschappelijke impact.

Wij richten ons op zowel de exacte wetenschappen als de sociale- en geesteswetenschappen en ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. Desgewenst brengen we nieuwe verbanden tot stand. Wij doen dit aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts uit onze Adviesraad.

Meer informatie en achtergrond kunt u vinden in ons bedrijfsstatuut.

Activiteiten

Uitgelicht