Connecting science and society

ScienceWorks is een intermediair tussen wetenschap en maatschappij. Een van onze belangrijkste doelstellingen is het vergroten van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Dit vereist de ontwikkeling van complexe samenwerkingsvormen en het verbinden van tegengestelde belangen. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen. Om dit aan te tonen houden we ons ook bezig met het meten van deze maatschappelijke impact.

Wij richten ons op zowel de exacte wetenschappen als de sociale- en geesteswetenschappen en ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. Desgewenst brengen we nieuwe verbanden tot stand Wij doen dit aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts uit onze Adviesraad.

Om al deze proceservaringen over het meten en bevorderen van impact te delen heeft ScienceWorks AESIS opgericht. Dit netwerk heeft na een paar jaar al 1400 leden uit 66 landen bijeen gebracht om de interactie tussen wetenschap en maatschappij te versterken.

Wij  ondersteunen:
- Effectieve overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk
- Het vergroten en meten van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek
- Clustervorming op diverse niveaus (regionaal, nationaal, internationaal)
- Projectontwikkeling vanuit universitair onderzoek voor zowel overheid als bedrijfsleven
- De vormgeving en ontwikkeling van Evidence Informed Policy

Meer informatie en achtergrond kunt u vinden in ons bedrijfsstatuut.

Activiteiten

Uitgelicht