Congres Stimuleren van de Maatschappelijke Impact van Praktijkgericht Onderzoek

Beste bezoeker,
Hoe zorgen we ervoor dat onze maatschappij nog meer profijt heeft van al het praktijkgerichte onderzoek dat we als hogescholen uitvoeren? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het congres dat ik op 1 juli mag voorzitten. Een vraag die in mijn ogen uiterst relevant is voor de toekomst voor de hogescholen, maar net zozeer voor onze (toekomstige) studenten en partners vanuit de overheid en het bedrijfsleven.

Dat al het praktijkgerichte onderzoek oplossingen biedt voor actuele en toekomstige vraagstukken is wellicht een open deur. Toch ben ik ervan overtuigd dat we met al ons onderzoek meer dan nu het verschil kunnen maken. Of zoals de titel van dit congres zegt: dat we meer impact kunnen realiseren met ons onderzoek.

Uiteraard kan het vergoten van onze impact alleen succesvol zijn als wij een adequaat besef hebben via welke paden de doorwerking van praktijkgericht onderzoek naar de maatschappij verloopt. Daarom zal deze editie van het “Impactcongres voor Hogescholen” zich voor een belangrijk deel richten op de vraag hoe hogescholen hun maatschappelijke impact in kaart kunnen brengen.

Wanneer u het congres bezoekt maakt u kennis met de nieuwste inzichten over het stimuleren en demonstreren van praktijkgericht onderzoek en de samenwerking met maatschappelijke partners. Een thema waar het Vlaamse en Nederlandse hogescholenveld zich steeds meer mee bezighoudt, en ook de HAN op dit moment hoog op haar agenda heeft staan.
Ik nodig u graag uit om deze dag bij te wonen en zie ernaar uit u te ontmoeten op dit ambitieuze congres in Arnhem, of online!

Rob Verhofstad,
Dagvoorzitter van dit congres en tevens voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lees meer

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en online

1 juli 2021

De 6e editie van dit congres over maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek zal zich richten op de vraag hoe ondernemende hogescholen - samen met haar partners bij de overheid, universiteiten en bedrijfsleven - hun maatschappelijke impact kunnen aantonen. Hierbij zullen we ruim de aandacht geven aan de visie en belangen van de partners zelf. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen hierover. Er zal voldoende ruimte zijn om uw eigen inzichten te delen over dit belangrijke onderwerp.

Gratis toegang voor medewerkers van Nederlandse en Vlaamse Hogescholen, medewerkers van de gemeente Arnhem, medewerkers van Regieorgaan SIA en medewerkers van Oost NL.

Doelgroep: 

  • Managers van onderzoek
  • Regionale en nationale beleidmakers
  • Kennistransfer professionals
  • Beleidsmedewerkers Hoger onderwijs
  • Onderzoekers aan hogescholen

Adviesraad:

Sarah Coombs, Onderzoeker Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS)
Hans Vossensteyn, Director Saxion Research & Graduate School
Pieter Moerman, Program leader bij Katapult
Mariska van der Giessen, Lector aan NHL Stenden en Voorzitter Vereniging van Lectoren
Mandy Claessens, Collaborator at the department of Research and Development bij de Arteveldehogeschool 
Frank van der Zwan, Coördinator Research Policy & International affairs bij Vereniging Hogescholen
Luuk Klomp, Plaatsvervangend Directeur bij Directie Innovatie & Kennis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ria Bollen, Beleidsadviseur Onderzoek & Innovatie bij De Vlaamse Hogescholen Raad
Ivo Schrijer, Liaison Officer bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jack Spaapen, International Research Impact Evaluator
Herman Janssen, Directeur Onderzoek, Onderwijs en Kwaliteitszorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Marc de Kroon, Director International Affairs bij de gemeente Arnhem
Johannes van der Vos, Senior Program Manager bij Regieorgaan SIA

Algemene informatie

Partners

Bevestigde sprekers

Rob Verhofstad

Rob Verhofstad

Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

lees meer
Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch

Burgemeester van de gemeente Arnhem en voorzitter van The Economic Board

lees meer
Maurice Limmen

Maurice Limmen

Voorzitter Vereniging Hogescholen

lees meer
Jetske Verkerk

Jetske Verkerk

MT-Lid Directie Innovatie & Kennis Ministerie Economische Zaken en Klimaat

lees meer
Lex van Teeffelen

Lex van Teeffelen

Voorzitter Nederlands LectorenPlatform Ondernemerschap

lees meer
Claudia Reiner

Claudia Reiner

Bestuurslid bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

lees meer
Eric Vermeylen

Eric Vermeylen

Secretaris-Generaal van VLHORA

lees meer
Hilde Crevits

Hilde Crevits

Vice-ministerpresident van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

lees meer
Koen Goethals

Koen Goethals

Algemeen Directeur Hogeschool Gent en Voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad

lees meer
Theo Föllings

Theo Föllings

Vice President bij Oost NL

lees meer
Mariska van der Giessen

Mariska van der Giessen

Lector aan NHL Stenden en Voorzitter Vereniging van Lectoren

lees meer
Eelko Steenhuis

Eelko Steenhuis

Coordinator EU Office bij Universities of Applied Sciences Netherlands

lees meer
Amber Hoefkens

Amber Hoefkens

Onderzoeker bij de Applied Educational Research Unit van AP Hogeschool Antwerpen

lees meer
André Oosterlinck

André Oosterlinck

Ererector KU Leuven en voorzitter van de Associatie KU Leuven

lees meer
Johannes van der Vos

Johannes van der Vos

Senior Programma Manager bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

lees meer
Wendy Kemper-Koebrugge

Wendy Kemper-Koebrugge

Programmamanager bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

lees meer
Dieter Cortvriendt

Dieter Cortvriendt

Beleidsadviseur Kwaliteitszorg bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad

lees meer
Valery De Smedt

Valery De Smedt

Onderzoekshoofd bij LABOpro

lees meer
Kurt Callewaert

Kurt Callewaert

Coördinator van de onderzoeksgroep van Toegepaste Informatica

lees meer
Kaat Peeters

Kaat Peeters

Coördinator van het Research Centre for Sustainable Organizations van HOGENT

lees meer
Nele Kelchtermans

Nele Kelchtermans

Project Researcher bij UC Leuven-Limburg

lees meer
Pieter Moerman

Pieter Moerman

Program leader bij Katapult

lees meer
Frans van Vught

Frans van Vught

Topadviseur Europese Commissie

lees meer
Hatte van der Woude

Hatte van der Woude

Tweede Kamerlid VVD

lees meer
Johan Bortier

Johan Bortier

Directeur Studiedienst bij UNIZO en Ondervoorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

lees meer
Ria Bollen

Ria Bollen

Beleidsadviseur Onderzoek & Innovatie bij De Vlaamse Hogescholen Raad

lees meer
Mandy Claessens

Mandy Claessens

Adviseur valorisatie binnen dienst Onderzoek en Ontwikkeling bij de Arteveldehogeschool

lees meer
Els Thys

Els Thys

Adviseur valorisatie binnen team Research & Expertise bij UC Leuven-Limburg

lees meer
Maartje Cobussen

Maartje Cobussen

Kwartiermaker City Deal Kennis Maken

lees meer
Sarah Coombs

Sarah Coombs

Onderzoeker Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies

lees meer
Tinus Hammink

Tinus Hammink

Managing Director SEECE bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

lees meer
Ron Oostdam

Ron Oostdam

Onderzoeksdirecteur bij de Hogeschool van Amsterdam

lees meer
Emmelie Houzet

Emmelie Houzet

Stafmedewerker bij Technisch Universitaire Alliantie West

lees meer
Judith van Helvert

Judith van Helvert

Associate Lector Familiebedrijven bij Hogeschool Windesheim

lees meer
Maarten van Gils

Maarten van Gils

Lector Smart Business & Programmamanager Smart Region bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

lees meer
Wâtte Zijlstra

Wâtte Zijlstra

Kwartiermaker Programma Student Succes en Senior Onderzoeker bij De Haagse Hogeschool

lees meer
Ragini Fit

Ragini Fit

Communitymanager HvA in de Stad bij Hogeschool van Amsterdam

lees meer
Erik Hendriks

Erik Hendriks

Adviseur Onderzoek & Statistiek bij de gemeente Arnhem

lees meer
Martin Stor

Martin Stor

Achterhoek regio ambassadeur

lees meer
Luc Kikkert

Luc Kikkert

Directeur bij Kiemt

lees meer
Evi Knuts

Evi Knuts

Onderzoekshoofd bij PXL Expertisecentrum Innovatief Ondernemen

lees meer
Hans Vossensteyn

Hans Vossensteyn

Director Saxion Research & Graduate School

lees meer

Locaties

11:00 tot 17:00
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en via het online Hopin-systeem