Ontwerpen van Maatschappelijke Impact binnen de Alfa- en Gammawetenschappen

Impactcongres, Online

26 november 2020

Op dit online congres zal door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa- en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Er zijn al stappen gezet om de maatschappelijke impact van deze disciplines beter in beeld te krijgen. Zowel het QRIH en de Wetenschapsagenda hebben daar een bijdrage aan geleverd, terwijl op dit moment het proces “erkennen en waarderen” een innovatieve invulling geeft aan de interne waarderering van Impact. De nieuwe Impactstrategie van de Erasmus Universiteit zal daarnaast nieuwe uitgangspunten genereren voor het meten, ontwikkelen en demonstreren van maatschappelijke impact, die bruikbaar zijn voor de wetenschap maar ook voor haar maatschappelijke partners.

Daarnaast zullen er nieuwe modellen voor het meten van impact tijdens het congres besproken worden door experts vanuit zowel de wetenschap als de maatschappij. Er zal worden ingegaan op het centrale thema Nieuwe modellen en resultaten in samenwerking met maatschappelijke partners. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.

Enkele kernvragen omschrijven we als volgt:

- Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
- Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
- Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
- Hoe kunnen universiteiten strategische samenwerking vergroten door meerjarige allianties aan te gaan met maatschappelijke partners?
- Wat is co-design en hoe breng je het in praktijk?
- Hoe maken we interdisciplinaire consortiavorming succesvol voor de wetenschap en haar partners?

Dit congres zal geheel online plaatsvinden. Een virtueel congres brengt echter verschillende voordelen met zich mee:

- De geavanceerde software zorgt voor een dynamische virtuele omgeving, door de interactieve atmosfeer en de vele netwerkmogelijkheden.
- Doordat het congres online plaatsvindt, is het ook in deze tijd gemakkelijk en verantwoord om dit evenement bij te wonen.
- U kunt presentaties van experts bijwonen en terugkijken en in discussie gaan over actuele en uiterst relevante onderwerpen.
- De software zorgt voor een laagdrempelige manier om contact te leggen met inspirerende personen uit de Nederlandse impactwereld.

 

Algemene informatie

Partners

Bevestigde sprekers

Arwin van Buuren

Arwin van Buuren

Dagvoorzitter

lees meer
Lilian van den Aarsen

Lilian van den Aarsen

Directeur Kennis, Innovatie & Strategie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

lees meer
Marieke Adriaanse

Marieke Adriaanse

Hoofd Erkenning & Waardering, Universiteit Utrecht

lees meer
Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende

Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam & oud Minister-President van Nederland

lees meer
Linda van Beek

Linda van Beek

Directeur Global Compact & Adivseur VNO-NCW

lees meer
Victor Bekkers

Victor Bekkers

Decaan, Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities

lees meer
Maurits Berger

Maurits Berger

Hoogleraar Islam en het Westen, Universiteit Leiden

lees meer
Hans Biesheuvel

Hans Biesheuvel

Voorzitter, ONL voor Ondernemers

lees meer