Ontwerpen van Maatschappelijke Impact binnen de Alfa- en Gammawetenschappen

Impactcongres, Online

26 november 2020

Op dit online congres zal door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa- en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Er zijn al stappen gezet om de maatschappelijke impact van deze disciplines beter in beeld te krijgen. Zowel het QRIH en de Wetenschapsagenda hebben daar een bijdrage aan geleverd, terwijl op dit moment het proces “erkennen en waarderen” een innovatieve invulling geeft aan de interne waarderering van Impact. De nieuwe Impactstrategie van de Erasmus Universiteit zal daarnaast nieuwe uitgangspunten genereren voor het meten, ontwikkelen en demonstreren van maatschappelijke impact, die bruikbaar zijn voor de wetenschap maar ook voor haar maatschappelijke partners.

Daarnaast zullen er nieuwe modellen voor het meten van impact tijdens het congres besproken worden door experts vanuit zowel de wetenschap als de maatschappij. Er zal worden ingegaan op het centrale thema Nieuwe modellen en resultaten in samenwerking met maatschappelijke partners. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.

Enkele kernvragen omschrijven we als volgt:

- Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
- Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
- Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
- Hoe kunnen universiteiten strategische samenwerking vergroten door meerjarige allianties aan te gaan met maatschappelijke partners?
- Wat is co-design en hoe breng je het in praktijk?
- Hoe maken we interdisciplinaire consortiavorming succesvol voor de wetenschap en haar partners?

Dit congres zal geheel online plaatsvinden. Een virtueel congres brengt echter verschillende voordelen met zich mee:

- De geavanceerde software zorgt voor een dynamische virtuele omgeving, door de interactieve atmosfeer en de vele netwerkmogelijkheden.
- Doordat het congres online plaatsvindt, is het ook in deze tijd gemakkelijk en verantwoord om dit evenement bij te wonen.
- U kunt presentaties van experts bijwonen en terugkijken en in discussie gaan over actuele en uiterst relevante onderwerpen.
- De software zorgt voor een laagdrempelige manier om contact te leggen met inspirerende personen uit de Nederlandse impactwereld.

 

Algemene informatie

Partners

Bevestigde sprekers

Arwin van Buuren

Arwin van Buuren

Dagvoorzitter

lees meer
Lilian van den Aarsen

Lilian van den Aarsen

Directeur Kennis, Innovatie & Strategie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

lees meer
Marieke Adriaanse

Marieke Adriaanse

Hoofd Erkenning & Waardering, Universiteit Utrecht

lees meer
Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende

Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam & oud Minister-President van Nederland

lees meer
Linda van Beek

Linda van Beek

Directeur Global Compact & Adivseur VNO-NCW

lees meer
Victor Bekkers

Victor Bekkers

Decaan, Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities

lees meer
Maurits Berger

Maurits Berger

Hoogleraar Islam en het Westen, Universiteit Leiden

lees meer
Hans Biesheuvel

Hans Biesheuvel

Voorzitter, ONL voor Ondernemers

lees meer
Hester Bijl

Hester Bijl

Vice-Rector Magnificus, Universiteit Leiden

lees meer
Marco Bik

Marco Bik

Kenniscoördinator, Gemeente Rotterdam

lees meer
Paul Boselie

Paul Boselie

Professor, Hoofd Erkenning & Waardering, Universiteit Utrecht

lees meer
Martin van der Broek

Martin van der Broek

Programma manager Impact, Universiteit Tilburg

lees meer
Marcel Broersma

Marcel Broersma

Hoogleraar Journalistieke Cultuur & Media, Rijksuniversiteit Groningen

lees meer
David Budtz Pedersen

David Budtz Pedersen

Director Humanomics Research Centre, Aalborg University

lees meer
Margaretha Buurman

Margaretha Buurman

Hoofd Kenniscentrum, UWV

lees meer
Elke van Cassel

Elke van Cassel

Programmamanager Erkennen & Waarderen, Universiteit Tilburg

lees meer
Jeroen Chabot

Jeroen Chabot

Directeur, Willem de Kooning Academie Rotterdam

lees meer
Eveline Crone

Eveline Crone

Hoogleraar Developmental Neuroscience in Society, Erasmus Universiteit Rotterdam

lees meer
Rianne Dekker

Rianne Dekker

Universitair docent, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

lees meer
Leonie van Drooge

Leonie van Drooge

Senior researcher, CWTS, Universiteit Leiden

lees meer
Pieter Duisenberg

Pieter Duisenberg

Voorzitter, Vereniging van Universiteiten (VSNU)

lees meer
Robert Dur

Robert Dur

Hoogleraar Economie, Erasmus School of Economics

lees meer
Rutger Engels

Rutger Engels

Rector Magnificus, Erasmus Universiteit Rotterdam

lees meer
Karin Geuijen

Karin Geuijen

Universitair docent, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

lees meer
Laura Gottmer

Laura Gottmer

Programma manager Impact (Enhancing Health & Wellbeing), Universiteit Tilburg

lees meer
Zakia Guernina

Zakia Guernina

Lid College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam

lees meer
Angela van der Heijden

Angela van der Heijden

Programmaregisseur Urban Innovation, Hogeschool Rotterdam

lees meer
Kim Huijpen

Kim Huijpen

Programmamanager Erkennen en Waarderen, Vereniging van Universiteiten (VSNU)

lees meer
Inge Hutter

Inge Hutter

Rector, International Institute of Social Studies

lees meer
Jeroen Kerseboom

Jeroen Kerseboom

Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek, Tweede Kamer der Staten Generaal

lees meer
Arjen van Klink

Arjen van Klink

Programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation, Hogeschool Rotterdam

lees meer
Marieke Klösters

Marieke Klösters

Directeur Concernstaf en Strategie, Gemeente Rotterdam

lees meer
Luut Kroes

Luut Kroes

Directeur Afdeling Nederland, NVAO

lees meer
Derk Loorbach

Derk Loorbach

Directeur DRIFT & Hoogleraar Sociaal-Economische Transities, Erasmus Universiteit Rotterdam

lees meer
Sjoerd Louwaars

Sjoerd Louwaars

Director Innovation, PLNT Leiden

lees meer
Laura Menenti

Laura Menenti

Chief Science Officer, Ministerie van Justitie en Veiligheid

lees meer
Barend van der Meulen

Barend van der Meulen

Hoogleraar CHEPS, Universiteit Twente

lees meer
Wilfred Mijnhardt

Wilfred Mijnhardt

Policy Director, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

lees meer
Mirko Noordegraaf

Mirko Noordegraaf

Vice-decaan Maatschappelijke Impact, Universiteit Utrecht

lees meer
Mirjam van Praag

Mirjam van Praag

Voorzitter College van Bestuur, Vrije Universiteit van Amsterdam & Portefeuillehouder Impact, VSNU

lees meer
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

Directeur Panel, Universiteit van Amsterdam

lees meer
Vincent Roozen

Vincent Roozen

Gemeentesecretaris, Gemeente Rotterdam

lees meer
Dirk Schoenmaker

Dirk Schoenmaker

Professor of Finance and Banking, Rotterdam School of Management

lees meer
Steven Scholte

Steven Scholte

Directeur Neurensics, Universiteit van Amsterdam

lees meer
Esther de Smet

Esther de Smet

Senior Research Policy Advisor, Universiteit Gent

lees meer
Jorrit Smit

Jorrit Smit

Postdoctoral researcher, Erasmus Universiteit Rotterdam

lees meer
Kathleen Torrance

Kathleen Torrance

Senior wetenschappelijk medewerker, Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

lees meer
Nathalie de Vent

Nathalie de Vent

Directeur Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure, Universiteit van Amsterdam

lees meer
Hans Vossensteyn

Hans Vossensteyn

Directeur, Saxion Research & Graduate School

lees meer
Lucy Wenting

Lucy Wenting

Onderwijsdirecteur, Instituut Interdisciplinaire Studies

lees meer
Albert Wijnen

Albert Wijnen

Business Developer, Universiteit van Amsterdam

lees meer
Brigitte Widdershoven

Brigitte Widdershoven

Director Academic Affairs, Erasmus Universiteit Rotterdam

lees meer
Frank Zwetsloot

Frank Zwetsloot

Directeur, ScienceWorks

lees meer