Realiseren van Maatschappelijke Impact binnen Alfa- en Gammawetenschappen

Utrecht, Nederland

10 november 2021

De samenleving staat op dit moment voor enkele grote en intrigerende maatschappelijke vraagstukken, die betrekking hebben op onze culturele, economische, ecologische, en sociale manier van leven. Deze uitdagingen bieden ruimte voor innovatieve, duurzame oplossingen en vernieuwende inzichten waar een actieve betrokkenheid van de wetenschap gevraagd wordt. Dit vraagt om een interactieve programmering van onderzoek en het creëren en verstevigen van samenwerkingsvormen met maatschappelijke partners.

Naast  tal van andere recente ervaringen, heeft de bestrijding van de COVID-19 pandemie wederom het belang van de betrokkenheid van alfa– en gammawetenschappen in deze aangetoond. Dit congres faciliteert een discussie over het onderzoeken en bevorderen van de impact van deze disciplines.

Tijdens deze zevende editie van het congres “Realiseren van Maatschappelijk Impact binnen Alfa– en Gammawetenschappen”  zullen experts uit de wetenschap en de praktijk ingaan op de centrale vraag: Hoe kunnen de alfa– en gammadisciplines oplossingen aandragen voor de maatschappelijke uitdagingen van nu en in de toekomst? Hierbij wordt zowel het meten als stimuleren van de maatschappelijke impact van de Alfa- en Gammadisciplines bediscussieerd.

Deze editie wordt samen met de Universiteit Utrecht georganiseerd en zal naast de landelijke ook inzichten voor het aangaan van lokale en regionale uitdagingen die behandelen, met speciale aandacht voor de Utrechtse Wetenschapsagenda en het 77ste Lustrum van de Universiteit Utrecht: “Morgen maken we Samen”.

Enkele kernvragen van dit congres omschrijven we als volgt:

  • Wat is er organisatorisch nodig om maatschappelijke impact te kunnen creëren?
  • Op welke manier kan het ontwikkelen van missiegedreven onderzoek binnen de alfa- en gammawetenschappen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke impact?
  • Hoe kunnen universiteiten gebruik maken van wetenschappelijke kennis bij het opzetten van maatschappelijke ondernemingen?
  • Hoe betrek je (lokale) stakeholders bij de onderzoeksprogrammering?
  • Wat is maatschappelijk coproduceren en op welke manier kunnen de alfa- en gammawetenschappen consortia vormen met de praktijk?

We zien uit naar een dag die discussie, nieuwe inzichten en inspiratie zal bieden voor de wetenschap en praktijk.

Wij willen u er op attenderen dat u zich moet voorzien van een geldige CoronaCheck QR code om deel te nemen aan het congres.

 

Algemene informatie Aanmelden

Partners

Bevestigde sprekers

Anton Pijpers

Anton Pijpers

Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Utrecht

lees meer
Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Directeur Rabo Carbon Bank, Rabobank

lees meer
Mirko Noordegraaf

Mirko Noordegraaf

Vice-decaan Maatschappelijke Impact, Universiteit Utrecht

lees meer
Lot van Hooijdonk

Lot van Hooijdonk

Wethouder mobiliteit, energie, groen en dierenwelzijn

lees meer
Frits van Oostrom

Frits van Oostrom

Universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht

lees meer
Janneke Plantenga

Janneke Plantenga

Decaan faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht

lees meer
Luut Kroes

Luut Kroes

Directeur Nederland, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

lees meer
Nathalie Dijkman

Nathalie Dijkman

Directeur Amsterdam Law Hub, Universiteit van Amsterdam

lees meer
Martijn Blom

Martijn Blom

lees meer
Laurens Hessels

Laurens Hessels

Bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Waarde van Wetenschap, Universiteit Leiden, Senior onderzoeker en coördinator onderzoekskwaliteit, Rathenau Instituut

lees meer
Stefan Mol

Stefan Mol

Universitair docent Organizational Behaviour and Research Methods aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam

lees meer
Maya Rispens

Maya Rispens

Coördinator Nationale Wetenschapsagenda Thematische samenwerking bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

lees meer
Peter Steijn

Peter Steijn

Afgezwaaid themadirecteur gezond stedelijk leven gemeente Utrecht

lees meer
Theo Camps

Theo Camps

Hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde, TIAS business school en associate consulatant Berenschot

lees meer
Jaron Weishut

Jaron Weishut

Lead Science to Impact, TechleapNL en eigenaar Nexero

lees meer
Marthe Kerkwijk

Marthe Kerkwijk

Filosoof en programmamanager van de Internationale School voor Wijsbegeerte

lees meer
Paul Adriaanse

Paul Adriaanse

Directeur executive onderwijs, REBO Universiteit Utrecht

lees meer
Levi van Dam

Levi van Dam

Postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit van maatschappij- en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam

lees meer
Annet van Royen-Kerkhof

Annet van Royen-Kerkhof

Opleidingsdirecteur geneeskunde en kinderarts, Universitair Medisch Centrum Utrecht

lees meer
Niels Bosma

Niels Bosma

Niels Bosma is universitair hoofddocent en Onderwijsdirecteur bij de Utrecht University School of Economics

lees meer
Jorrit Smit

Jorrit Smit

Postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

lees meer
Roel Lauwerier

Roel Lauwerier

Business leader Leren in het publieke domein bij Twynstra Gudde

lees meer
Edward van de Pol

Edward van de Pol

Directeur Knowledge Transfer Office, Tilburg University

lees meer
Dirk van den Berg

Dirk van den Berg

Business Developer Academic Entrepreneurship, Tilburg University

lees meer
Danielle Fiolet

Danielle Fiolet

Manager Onderzoek & Advies, Gemeente Utrecht

lees meer
Patty Claassens

Patty Claassens

Projectleider Academische Werkplaats Brede Welvaart, Tilburg University

lees meer

Locaties

Congreslocatie

Utrecht Universiteit

Drift 21
3512 BR Utrecht