Omgaan met Algoritmes en AI binnen de Overheid

Hybride , Vanuit Den Haag

7, 14, 21 & 28 april 2022

Artificiële Intelligentie (AI) en algoritmes roepen zoveel vragen en discussie op dat dit een effectief gebruik hiervan binnen de overheid  belemmert. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor de ethische aspecten kunnen de kansen voor toepassing vaak pas met vertraging tot stand komen. Deze Leergang leert u om de ethiek, verantwoording en effectiviteit te combineren als het gaat om het gebruik van algoritmes en AI binnen uw overheidsorganisatie.

Door de toeslagenaffaire zijn algoritmes – soms ten onrechte - in een negatief daglicht komen te staan. Nieuwe maatregelen en procedures voor toepassing van mensgerichte AI zijn wel aan de orde. De Algemene Rekenkamer heeft hier een passend toetsingskader voor ontwikkeld. Hierdoor worden de kansen voor het verantwoord genereren van nieuwe inzichten binnen de overheid vergroot. De overheid beschikt immers over de data en kan als geen ander verbindingen tot stand brengen die tot deze nieuwe inzichten kunnen leiden. Hiertoe kunnen de kansen en perspectieven van morgen worden toegepast binnen de randvoorwaarden van nu. Zowel voor nationaal als voor sub-nationaal niveau zullen docenten op deze Leergang voor u uiteen zetten hoe uw organisatie de meest recente inzichten en AI-technieken kan toepassen op uw maatschappelijke uitdagingen.

Deze leergang heeft als doel om de verwachtingen en doelstellingen op dit gebied op een realistische manier in beeld te brengen. Tijdens de vier cursusdagen is er voldoende ruimte om uw specifieke vragen en uitdagingen omtrent dit onderwerp te adresseren. U leert uiteindelijk zodanig om te gaan met vraagstukken van ethische en maatschappelijke aard dat u optimaal de kansen die algoritmes en AI te bieden hebben kunt benutten.

Gedurende de leergang gaat u aan het werk met een Case Study die middels hands-on oefeningen zal bijdragen aan meer praktisch begrip voor beleidsmatige en technische randvoorwaarden en u in staat stelt met toepassingen van algoritmes en AI om te gaan.

Na de leergang wordt er een terugkomdag georganiseerd, waar wij samen met enkele vakdocenten met de deelnemers bespreken welke inzichten nog nodig blijken om de lessen toe te passen binnen hun organisatie.

Doelgroep

De leergang is ontwikkeld voor niet IT-experts, werkzaam als:

  • Beleidsmakers
  • Beleidsonderzoekers
  • Beleidsadviseur
  • Kennismanagers
  • Programmamanagers
    binnen de overheid

We accepteren een maximum van 16 deelnemers en hanteren het first come, first serve principe.

 

Algemene informatie

Partners

Bevestigde docenten

Emile Aarts

Emile Aarts

Professor Computer Science, Tilburg University

lees meer
Tanaquil Arduin

Tanaquil Arduin

Chief Data Officer, Gemeente Den Haag

lees meer
Eric Postma

Eric Postma

Hoogleraar AI, Tilburg University & Jheronimus Academy of Data Science te ‘s-Hertogenbosch

lees meer
Mona de Boer

Mona de Boer

Partner Data & Technnology, PWC

lees meer
Frank van Harmelen

Frank van Harmelen

Professor Knowledge Representation & Reasoning, Vrije Universiteit van Amsterdam

lees meer
Martijn Wijnhoven

Martijn Wijnhoven

Senior kennisadviseur bij het UWV

lees meer
Sunil Choenni

Sunil Choenni

Hoofd Data en Informatie bij WODC binnen het ministerie van JenV

lees meer
Maurice Guiaux

Maurice Guiaux

Senior kennisadviseur bij het UWV

lees meer
Barteld Braaksma

Barteld Braaksma

Innovatiemanager bij het CBS

lees meer
Mortaza Bargh

Mortaza Bargh

Onderzoeker bij WODC binnen het ministerie van JenV

lees meer
Iris Muis

Iris Muis

Medewerker Kennisvalorisatie bij de Universiteit Utrecht

lees meer
Nathalie Sessink-Kuiper

Nathalie Sessink-Kuiper

Data Analist bij Gemeente Den Haag

lees meer

Locaties

Cursus locatie

Igluu Den Haag