Werken met Algoritmes en Big Data binnen de Overheid

Den Haag , Nederland

17, 24 april 2020 & 8 mei 2020

Gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot de COVID-19 situatie, wordt de driedaagse leergang digitaal aangeboden.

Big Data en Algoritmes roepen zoveel vragen en discussie op dat dit een effectief gebruik binnen de overheid kan belemmeren. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor de ethische aspecten en de privacybescherming kunnen de kansen voor toepassing vaak pas met vertraging tot stand komen. Toch zijn deze kansen voor het genereren van nieuwe inzichten juist binnen de overheid groot. De overheid beschikt immers over de data en kan als geen ander verbindingen tot stand brengen die tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Om deze kansen optimaal te benutten dienen publieke organisaties op een zorgvuldige manier kennis te nemen over de toepassingen van de technische perspectieven van morgen binnen de randvoorwaarden van nu. Zowel op nationaal als op sub-nationaal niveau spelen veelal dezelfde vraagstukken, dus is het zaak om met de meest recente inzichten en technieken aan de slag te gaan.

Deze leergang heeft als doel om de verwachtingen en doelstellingen op dit gebied op een realistische manier in beeld te brengen. U leert hiermee om zodanig te kunnen omgaan met vraagstukken van ethische en maatschappelijke aard dat u optimaal de kansen die algoritmes en big data te bieden hebben kunt benutten.

Gedurende de leergang zal u aan het werk gaan met een Case Study die zal bijdragen aan meer begrip voor beleidsmatige en technische randvoorwaarden en u in staat stelt met nieuwe datatoepassingen om te gaan.

De coördinatoren van de Case Study zijn Tanaquil Arduin, Chief Data Officer van de Gemeente Den Haag en Arun Rampersad, Concernadviseur Data bij de Gemeente Den Haag.

Enkele thema’s die aan bod zullen komen:

  • Het operabel maken en analyseren van overheidsdata
  • De mogelijkheden van data-analyse voor en door beleidsonderzoekers
  • Implementatiestrategieën; datagedreven werken laten werken
  • Linked Data: het onderling koppelen van publieke databestanden
  • Bias in algoritmes; hoe dit te herkennen of voorkomen
  • Ethische vraagstukken rondom datagedreven werken
Algemene informatie

Partners

Bevestigde docenten

Tanaquil Arduin

Tanaquil Arduin

Chief Data Officer, Gemeente Den Haag

lees meer
Frank van Harmelen

Frank van Harmelen

Hoogleraar Knowledge Representation & Reasoning aan de afdeling Informatica, Vrije Universiteit Amsterdam

lees meer
Sander Klous

Sander Klous

Professor Big Data Ecosystems for Business and Society, Universiteit van Amsterdam & Partner KPMG

lees meer
Otto Koppius

Otto Koppius

Assistant Professor Business Analytics, Erasmus Universiteit

lees meer
Anne Fleur van Veenstra

Anne Fleur van Veenstra

Manager Policy Lab, TNO

lees meer

Locaties

Cursus locatie

The Hague Humanity Hub

Fluwelenburgwal 58