Vormgeven van de Maatschappelijke Impact van Praktijkgericht Onderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem

29 juni 2022

Het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van het onderzoek van hogescholen is complex en uitdagend. Binnen Nederland zien we dat de impact – dat binnen de hogescholen veelal “doorwerking” wordt genoemd – van praktijkgericht onderzoek op verschillende manieren in kaart wordt gebracht. Een voorbeeld is standaard 4 van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) dat door alle hogescholen wordt gehanteerd bij hun kwaliteitszorg. Via die standaard meet men de impact binnen de beroepspraktijk en de samenleving; onderwijs en professionalisering; en kennisontwikkeling binnen het onderzoek domein. Voor deze categorieën van impact worden producten en blijken van erkenning en gebruik gehanteerd. Er wordt op dit moment gewerkt aan een opvolger van het in 2022 aflopende BKO, dat de kwaliteit van onderzoek van hogescholen bewaakt alsmede de relevantie van dat onderzoek voor de samenleving, de praktijk en het onderwijs.

Ook in Vlaanderen staat het meten van de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek hoog op de agenda. Inmiddels heeft de Vlaamse Hogescholenraad een studie opgestart om een beter zicht te krijgen op de impact op het werkveld en de brede samenleving van het praktijkgericht onderzoek en innovatie aan de hogescholen. Deze studie onderzoekt de prioriteiten van hogescholen zelf en de wensen van het werkveld (met name ondernemingen, welzijns- en gezondheidsinstellingen, scholen) en de overheid. Doel is ook hier om een kader te ontwikkelen voor het stimuleren en meten van impact binnen de samenleving. Een model om deze impact te meten moet daarnaast recht doen aan de grote diversiteit van het type onderzoek binnen de hogescholen. Er moet voldoende ruimte bestaan voor de grote variëteit van indicatoren voor impact in de samenleving.

De impact en omvang van praktijkgericht onderzoek kan toenemen als partners vanuit de praktijk actief betrokken worden bij de programmering van meerjarig onderzoek. Hogescholen houden bij de onderzoeksprofilering daarom vaak al rekening met vraagstukken die spelen in de regio. Hoe dit alles op landelijk niveau met elkaar kan worden afgestemd via onder andere lectorenplatforms, Centres of Expertise en het groeifonds is een uitdaging en een kans om maximale impact te bereiken.

De 7e editie van dit congres over maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek heeft daarom als titel: Vormgeven van de Maatschappelijke impact van Praktijkgericht Onderzoek. Het zal zich richten op de vraag hoe hogescholen – samen met haar partners bij de overheid, universiteiten en bedrijfsleven – hun maatschappelijke impact kunnen demonstreren, stimuleren en evalueren. Hierbij zullen we de aandacht geven aan de visie en belangen van de partners zelf. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen dit thema. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn om uw eigen inzichten te delen over dit onderwerp.

Voor uw registratie verzoeken wij u rekening te houden met speciale arrangementen voor Nederlandse en Vlaamse hogescholen. Deze zijn mogelijk gemaakt door de samenwerking met SIA en het Ministerie van EWI en zijn toegezonden aan de Directeur Onderzoek van de instellingen.

Algemene informatie

Bevestigde docenten

Wilma Scholte Op Reimer

Wilma Scholte Op Reimer

Lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht

lees meer
Rob Verhofstad

Rob Verhofstad

Voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

lees meer
Geleyn Meijer

Geleyn Meijer

Rector College van Bestuur bij Hogeschool van Amsterdam

lees meer
Ben Lambrechts

Ben Lambrechts

Algemeen Directeur Hogeschool PXL en voorzitter Adviesraad Impactproject Vlaamse Hogescholen

lees meer
Feite Hofman

Feite Hofman

Directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

lees meer
Claudia Reiner

Claudia Reiner

Voorzitter Commissie Centres of Expertise en Zwaartepuntvorming

lees meer
David van de Weg

David van de Weg

Directeur Training & Knowledge Management ASML Customer Support

lees meer
Johan Hanssens

Johan Hanssens

Secretaris-generaal Departement Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

lees meer