Vormgeven van de Maatschappelijke Impact van Praktijkgericht Onderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Arnhem

29 juni 2022

Het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van het onderzoek van hogescholen is complex en uitdagend. Binnen Nederland zien we dat de impact – dat binnen de hogescholen veelal “doorwerking” wordt genoemd – van praktijkgericht onderzoek op verschillende manieren in kaart wordt gebracht. Een voorbeeld is standaard 4 van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) dat door alle hogescholen wordt gehanteerd bij hun kwaliteitszorg. Via die standaard meet men de impact binnen de beroepspraktijk en de samenleving; onderwijs en professionalisering; en kennisontwikkeling binnen het onderzoek domein. Voor deze categorieën van impact worden producten en blijken van erkenning en gebruik gehanteerd. Er wordt op dit moment gewerkt aan een opvolger van het in 2022 aflopende BKO, dat de kwaliteit van onderzoek van hogescholen bewaakt alsmede de relevantie van dat onderzoek voor de samenleving, de praktijk en het onderwijs.

Ook in Vlaanderen staat het meten van de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek hoog op de agenda. Inmiddels heeft de Vlaamse Hogescholenraad een studie opgestart om een beter zicht te krijgen op de impact op het werkveld en de brede samenleving van het praktijkgericht onderzoek en innovatie aan de hogescholen. Deze studie onderzoekt de prioriteiten van hogescholen zelf en de wensen van het werkveld (met name ondernemingen, welzijns- en gezondheidsinstellingen, scholen) en de overheid. Doel is ook hier om een kader te ontwikkelen voor het stimuleren en meten van impact binnen de samenleving. Een model om deze impact te meten moet daarnaast recht doen aan de grote diversiteit van het type onderzoek binnen de hogescholen. Er moet voldoende ruimte bestaan voor de grote variëteit van indicatoren voor impact in de samenleving.

De impact en omvang van praktijkgericht onderzoek kan toenemen als partners vanuit de praktijk actief betrokken worden bij de programmering van meerjarig onderzoek. Hogescholen houden bij de onderzoeksprofilering daarom vaak al rekening met vraagstukken die spelen in de regio. Hoe dit alles op landelijk niveau met elkaar kan worden afgestemd via onder andere lectorenplatforms, Centres of Expertise en het groeifonds is een uitdaging en een kans om maximale impact te bereiken.

De 7e editie van dit congres over maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek heeft daarom als titel: Vormgeven van de Maatschappelijke impact van Praktijkgericht Onderzoek. Het zal zich richten op de vraag hoe hogescholen – samen met haar partners bij de overheid, universiteiten en bedrijfsleven – hun maatschappelijke impact kunnen demonstreren, stimuleren en evalueren. Hierbij zullen we de aandacht geven aan de visie en belangen van de partners zelf. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen dit thema. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn om uw eigen inzichten te delen over dit onderwerp.

Voor uw registratie verzoeken wij u rekening te houden met speciale arrangementen voor Nederlandse en Vlaamse hogescholen. Deze zijn mogelijk gemaakt door de samenwerking met SIA en het Ministerie van EWI en zijn toegezonden aan de Directeur Onderzoek van de instellingen.

Algemene informatie Aanmelden

Bevestigde sprekers

Wilma Scholte Op Reimer

Wilma Scholte Op Reimer

Dagvoorzitter - Lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht

lees meer
Rob Verhofstad

Rob Verhofstad

Voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

lees meer
Maurice Limmen

Maurice Limmen

Voorzitter Vereniging Hogescholen

lees meer
Ben Lambrechts

Ben Lambrechts

Algemeen Directeur Hogeschool PXL en voorzitter Adviesraad Impactproject Vlaamse Hogescholen

lees meer
Feite Hofman

Feite Hofman

Directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

lees meer
Hatte van der Woude

Hatte van der Woude

Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder Hoger Onderwijs

lees meer
Sikko Wittermans

Sikko Wittermans

Vice President R&D ASML

lees meer
Huib de Jong

Huib de Jong

Waarnemend voorzitter Regieorgaan SIA

lees meer
Koen Goethals

Koen Goethals

Voorzitter Vlaamse Hogescholenraad en algemeen directeur Hogeschool Gent

lees meer
Jack Spaapen

Jack Spaapen

Impact expert en ontwerper Strategic Evaluation Protocol (SEP)

lees meer
Margo Brauns

Margo Brauns

Lector Versterking Impact Praktijkgericht Onderzoek

lees meer
Dirk Smits

Dirk Smits

Directeur onderzoek en internationalisering bij Odisee

lees meer
Bart Candaele

Bart Candaele

Afdelingshoofd Agentschap Innoveren & Ondernemen bij VLAIO

lees meer
Johan Guldix

Johan Guldix

Senior adviseur Innovatie & Ondernemerschap Voka Nationaal

lees meer
Sarah Coombs

Sarah Coombs

Onderzoeker CWTS en Research Support Advisor Saxion

lees meer
Johan Hanssens

Johan Hanssens

Secretaris-generaal Departement Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

lees meer
AnneLoes van Staa

AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg Hogeschool Rotterdam

lees meer
Pieter Moerman

Pieter Moerman

Co-founder Katapult en board member National Platform for Science & Technology

lees meer
Theo Föllings

Theo Föllings

Vice-President OostNL

lees meer
Ria Bollen

Ria Bollen

Beleidsadviseur Onderzoek & Innovatie Vlaamse Hogescholenraad

lees meer
Gert Vanthournout

Gert Vanthournout

Researcher Data-driven Learning and Innovation bij AP Hogeschool

lees meer
Pieter Willems

Pieter Willems

Directeur Research & Expertise bij UCLL Hogeschool

lees meer
Evi Knuts

Evi Knuts

Onderzoekshoofd bij Hogeschool PXL

lees meer
Barend van der Meulen

Barend van der Meulen

Professor Institutional Aspects of Higher Education bij Universiteit Twente

lees meer
Eppo Bruins

Eppo Bruins

Voorzitter Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie

lees meer
Marcus van Leeuwen

Marcus van Leeuwen

Programmamanager Regieorgaan SIA en directielid VerDuS

lees meer
Monique Lamine

Monique Lamine

Hoofd samenwerkingsinitiatieven en lid directieteam Regieorgaan SIA

lees meer
Frank Wamelink

Frank Wamelink

Senior beleidsmedewerker bij NVAO

lees meer
Jan Dirk de Jong

Jan Dirk de Jong

Lector aanpak jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden

lees meer
Joan de Boeck

Joan de Boeck

Unitmanager onderzoek bij Thomas More Hogeschool

lees meer
Maka De Lameillieure

Maka De Lameillieure

Lector onderzoekvalorisatie bij VIVES Hogeschool

lees meer