Diensten

ScienceWorks ondersteunt overheden, kennisinstellingen en bedrijven om het rendement van wetenschap voor de praktijk te verhogen. Zij verleent hiertoe de volgende diensten:

Het modelmatig meten van de impact van wetenschap voor de praktijk, en het monitoren van de voortgang, op de volgende niveaus:

  • Voor universiteiten en andere kennisinstellingen: Het meten van het proces van economische en/of maatschappelijke waardecreatie uit wetenschappelijk onderzoek via de impactranking (zie volledige toelichting). Wij hebben onze laatste Impactranking reeds gepresenteerd op ons congres over 'De Maatschappelijke Impact van Wetenschap & Technologie in Nederland en Vlaanderen' op 28 September 2021. Hier vindt u het persbericht naar aanleiding van ons congres. 
  • Voor regio’s: Het analyseren en benchmarken van regionale innovatiesystemen en -instrumenten in een internationale context via het Technopolicy-model.

Het vormgeven van de samenwerking van wetenschap en praktijk door middel van:

  • Het ontwikkelen van instrumenten en modellen voor evalueerbare impact van wetenschap 
  • Het opzetten van netwerken en organisaties waarin wetenschap en praktijk structureel samenwerken.