Netwerken

Naast haar activiteiten en advieswerkzaamheden, beheert ScienceWorks een internationaal netwerk om de interactie tussen wetenschap en maatschappij te versterken:

Het Network for Advancing and Evaluating the Societal Impact of Science is opgericht in 2015 en brengt experts bij elkaar rond het thema van het meten en stimuleren van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Universitair strategen, onderzoeksfinanciers, wetenschapsevaluatoren en managers van wetenschappelijk onderzoek van over de hele wereld wisselen kennis en expertise uit over de verschillende manieren om impact aan te tonen en systemen om deze te ondersteunen. AESIS organiseert onder meer het jaarlijkse congres Impact of Science, maar bijvoorbeeld ook cursussen over het integreren van maatschappelijke impact in een onderzoeksstrategie.