Netwerken

Recentelijk (juni 2021) heeft ScienceWorks een internationaal netwerk opgericht die kennisdisseminatie richting beleidsmedewerkers stimuleert. Het netwerk addresseert hoe men beleidsrelevante kennis kan creëren en verspreiden, en heet STEPPS: the Strengthening and Transferring Evidence for Policy and Politics Society. Het is een open netwerk die gratis lidmaatschappen aanbiedt voor iedereen die een interesse heeft voor het scheidsvlak tussen wetenschap en beleid, en bijvoorbeeld werkzaam is als beleidsevaluator, onderzoeker, datascientist, onderzoeksmanager, beleidsmaker, politicus, beleidsstrateeg of knowledge broker.
 

 

Verder heeft ScienceWorks in 2015 het wereldwijde netwerk AESIS opgericht om kennis te delen over de maatschappelijke impact van wetenschap. In 1999 heeft ScienceWorks de Europese Beroepsvereniging voor kennistransfer ASTP opgericht.

Het Network for Advancing and Evaluating the Societal Impact of Science brengt experts bij elkaar rond het thema van het meten en stimuleren van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Universitair strategen, onderzoeksfinanciers, wetenschapsevaluatoren en managers van wetenschappelijk onderzoek van over de hele wereld wisselen kennis en expertise uit over de verschillende manieren om impact aan te tonen en systemen om deze te ondersteunen. AESIS organiseert onder meer het jaarlijkse congres Impact of Science, maar bijvoorbeeld ook cursussen over het integreren van maatschappelijke impact in een onderzoeksstrategie.